CỔNG LÙA LIVI KIT 803/800-900Kg-Italia

Giá liên hệ

– Bộ đ.khiển motor tự động công nghệ mới 800kg (max leaf- weight 800kg)
– 01 Board Controller NET24N 2 speed and obstructions detector
– 01 Motor DC24V
– 01 Điều khiển từ xa : 1 bộ thu và 2 bộ phát (02 remotes 2- channel and 01 receiver built-in controller)
– 01 Bộ nguồn biến áp 220/24VAC/7A – Transformer
– 02 Bộ khóa giải phóng motor khỏi cổng – 2 key release.

– Bộ đ.khiển motor tự động công nghệ mới 800kg (max leaf- weight 800kg)
– 01 Board Controller NET24N 2 speed and obstructions detector
– 01 Motor DC24V
– 01 Điều khiển từ xa : 1 bộ thu và 2 bộ phát (02 remotes 2- channel and 01 receiver built-in controller)
– 01 Bộ nguồn biến áp 220/24VAC/7A – Transformer
– 02 Bộ khóa giải phóng motor khỏi cổng – 2 key release.

– Bộ đ.khiển motor tự động công nghệ mới 800kg (max leaf- weight 800kg)
– 01 Board Controller NET24N 2 speed and obstructions detector
– 01 Motor DC24V
– 01 Điều khiển từ xa : 1 bộ thu và 2 bộ phát (02 remotes 2- channel and 01 receiver built-in controller)
– 01 Bộ nguồn biến áp 220/24VAC/7A – Transformer
– 02 Bộ khóa giải phóng motor khỏi cổng – 2 key release.

    Họ và tên *

    Email *

    Số điện thoại *

    Địa chỉ

    Nội dung