Bộ Vận Hành Cửa Trượt JG 900kg/Cánh

Giá liên hệ

Bộ đ.khiển motor tự động JG công nghệ mới 900kg (max leaf- weight 1200kg)
– 01 Board  220 V speed and obstructions detector
– 01 Motor 220V220VAC
– 01 Điều khiển từ xa : 1 bộ thu và 2 bộ phát (02 remotes 2- channel and 01 receiver built-in controller)
– 02 Bộ khóa giải phóng motor khỏi cổng – 2 key release.

 

Bộ đ.khiển motor tự động JG công nghệ mới 900kg (max leaf- weight 1200kg)
– 01 Board  220 V speed and obstructions detector
– 01 Motor 220V220VAC
– 01 Điều khiển từ xa : 1 bộ thu và 2 bộ phát (02 remotes 2- channel and 01 receiver built-in controller)
– 02 Bộ khóa giải phóng motor khỏi cổng – 2 key release.

 

 

Bộ đ.khiển motor tự động JG công nghệ mới 900kg (max leaf- weight 1200kg)
– 01 Board  220 V speed and obstructions detector
– 01 Motor 220V220VAC
– 01 Điều khiển từ xa : 1 bộ thu và 2 bộ phát (02 remotes 2- channel and 01 receiver built-in controller)
– 02 Bộ khóa giải phóng motor khỏi cổng – 2 key release.

 

    Họ và tên *

    Email *

    Số điện thoại *

    Địa chỉ

    Nội dung