BỘ VẬN HÀNH CỔNG ÂM SÀN INTROSMALLC 400kg

Giá liên hệ

Thiết bị đóng mở cổng tự động kiểu âm sàn
INTROSMALLC điện áp 24 VDC, dùng cho cánh cổng rộng
tới 2,3m, nặng tới 400kg. Mở cánh đƣợc tới 180 độ, gồm:
(Cổng mở 2 cánh)
– 02 cơ cấu vận hành 250 Nm, 24 VDC + 02 hộp đựng + 02
chìa khoá cơ khí
– 01 Hộp điều khiển STARG8 24 BOX
– 02 Điều khiển xa cầm tay 4 kênh Stylo 4K

 

 

Thiết bị đóng mở cổng tự động kiểu âm sàn
INTROSMALLC điện áp 24 VDC, dùng cho cánh cổng rộng
tới 2,3m, nặng tới 400kg. Mở cánh đƣợc tới 180 độ, gồm:
(Cổng mở 2 cánh)
– 02 cơ cấu vận hành 250 Nm, 24 VDC + 02 hộp đựng + 02
chìa khoá cơ khí
– 01 Hộp điều khiển STARG8 24 BOX
– 02 Điều khiển xa cầm tay 4 kênh Stylo 4K

 

    Họ và tên *

    Email *

    Số điện thoại *

    Địa chỉ

    Nội dung